Zarządzanie w ochronie zdrowia (CH w Warszawie)

Studia prowadzone są przez Collegium Humanum – Szkołę Główną Menedżerską z siedzibą w Warszawie.

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom profesjonalnej wiedzy z zakresu zarządzania organizacjami ochrony zdrowia, którą będą mogli wykorzystywać w swojej pracy zawodowej. Studia zagłębiają się w tematykę ochrony zdrowia


Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 312)
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 2160)

Źródłó: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wiecej-zajec-prowadzonych-na-odleglosc--zmiana-standardu-ksztalcenia-nauczycieli

Studia trwają dwa semestry.


Systemy organizacji ochrony zdrowia
Podstawy prawne działalności
w zakresie opieki zdrowotnej
Nadzór sanitarno – epidemiologiczny i zarządzanie bezpieczeństwem
Podstawy organizacji
i zarządzania w instytucjach
Strategia zarządzania
i planowania w jednostkach ochrony zdrowia. Zarządzanie strategiczne
Strategie kontraktowania świadczeń medycznych
Systemy informacyjne
i informatyczne oraz ich zastosowanie w zarządzaniu placówkami ochrony zdrowia
Systemy ubezpieczeń w ochronie zdrowia
Marketing usług medycznych
Zarządzanie jakością w placówkach ochrony zdrowia
Zarządzanie zasobami ludzkimi
i motywowanie pracowników
Biznesplan dla zakładu opieki zdrowotnej
Etyka w jednostkach ochrony zdrowia
Podstawy rachunkowości
w jednostkach ochrony zdrowia
Rachunek kosztów i elementy rachunkowości zarządczej
w zarządzaniu jednostkami
ochrony zdrowia
Prawo pracy
Public Relations w ochronie zdrowia
Praktyki

Oferta obowiązuje od 01.12.2023r

Opłata wpisowaPłatność od 2 do 4 rat płatnych przelewemPłatność jednym przelewem

Cena dla nowych Słuchaczy.

180 zł

3100 zł

2800 zł

    W poniższym polu należy podać swój adres mailowy, następnie zatwierdzić pole z kodem captcha (Nie jestem robotem) i kliknąć przycisk „Wyślij”. System odeśle wiadomość zwrotną z informacjami, dokumentami potrzebnymi do zapisu i numerem konta do opłaty wpisowej danej uczelni. Samo pobranie dokumentów nie jest jeszcze zobowiązujące i nie oznacza zapisu na studia.

    [contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]