Pomoc psychopedagogiczna i emocjonalna w procesie rehabilitacji i leczenia osób przewlekle chorych z elementami psychoonkologii (CH w Warszawie)

Studia prowadzone są przez Collegium Humanum – Szkołę Główną Menedżerską z siedzibą w Warszawie.

Studia adresowane są w szczególności do absolwentów studiów wyższych pedagogicznych, posiadających dyplom studiów I stopnia (licencjackich) lub II stopnia (magisterskich) pragnących uzyskać wiedzę i umiejętności związane z pomocą psychopedagogiczną osobom przewlekle chorych.


Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 312)
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 2160)

Źródłó: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wiecej-zajec-prowadzonych-na-odleglosc--zmiana-standardu-ksztalcenia-nauczycieli

Studia trwają dwa semestry.


Wiedza o emocjach a psychofizyczne funkcjonowanie człowieka
Podstawy psychologii kryzysu i problemów emocjonalnych człowieka
Trening asertywności i komunikacji interpresonalnej z elementami zarządzania konfliktem
Podstawy diagnozy i terapii psychopedagogicznej
Dobrostan psychiczny – zdrowie a choroba
Terapia w promocji zdrowia psychicznego i pomocy emocjonalnej
Trening uważności – mindfulness i autogenny
Teoretyczne podstawy psychopatologii zaburzeń
Podstawy psychologii klinicznej i zdrowia
Trening radzenia sobie z emocjami i stresem
Psychologiczne podstawy wsparcia społecznego w budowaniu adekwatnej samooceny
Praktyczne zastosowanie terapii poznawczo-behawioralnej w pomocy emocjonalnej
Nowoczesne metody terapeutyczno – rehabilitacyjne w pracy z osobami z zaburzeniami
Psychologia opieki nad starszymi i niepełnosprawnymi
Narzędzia, techniki, umiejętności coachingowe w pracy z pacjentem
Metodyka pracy z dzieckiem chorym i niepełnosprawnym
Podstawy psychoonkologii z elementami terapii wspierającej i Simontona

Cena za całość studiów.

Opłata wpisowa


180zł

Płatność od 2 do 4 rat płatnych przelewem3400zł

Płatność jednym przelewem

-300zł

Rabat dla absolwentów Edusfery lub
osób podejmujących jednocześnie drugi kierunek studiów

-200zł

    W poniższym polu należy podać swój adres mailowy, następnie zatwierdzić pole z kodem captcha (Nie jestem robotem) i kliknąć przycisk „Wyślij”. System odeśle wiadomość zwrotną z informacjami, dokumentami potrzebnymi do zapisu i numerem konta do opłaty wpisowej danej uczelni. Samo pobranie dokumentów nie jest jeszcze zobowiązujące i nie oznacza zapisu na studia.

    [contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]