Pomoc psychopedagogiczna i emocjonalna w procesie rehabilitacji i leczenia osób przewlekle chorych z elementami psychoonkologii

ADRESACI:

Studia pod opieką merytoryczną Collegium Humanum Szkoła Główna Menedżerska z siedzibą w Warszawie.

Studia adresowane są w szczególności do absolwentów studiów wyższych pedagogicznych, posiadających dyplom studiów I stopnia (licencjackich) lub II stopnia (magisterskich) pragnących uzyskać wiedzę i umiejętności związane z pomocą psychopedagogiczną osobom przewlekle chorych.

Studia posiadają akredytację:
Austrian Training Center for Neuro-Linguistic Programming and Neuro-Linguistic Psychotherapy (OETZ-NLP&NLPt) The Coaching- and Psychotherapy-Academy (Wiedeń, Austria)

Uczelnia wydaje dodatkowy certyfikat.

 
CZAS TRWANIA:
Studia trwają  dwa semestry, studia doskonalące.
 
CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:  

4 500 zł (możliwość rozłożenia płatności na raty) + 100 zł opłata rekrutacyjna

 
METODA ZAJĘĆ:
Studia w 100% w systemie on-line prowadzone są z wykorzystaniem Uczelnianej platformy edukacyjnej.
Wykładowcy udostępniają dla słuchaczy materiały dydaktyczne i określają zadania do wykonania.
Słuchacz sam decyduje kiedy rozwiąże zadanie i prześle wykładowcy.
Można uczestniczyć w zajęciach z dowolnego miejsca na świecie, wykorzystując komputer, tablet lub smartfon.
 
ZAKRES TEMATYCZNY:

1. Wiedza o emocjach a psychofizyczne funkcjonowanie człowieka
2. Podstawy psychologii kryzysu i problemów emocjonalnych człowieka
3. Trening asertywności i komunikacji interpresonalnej z elementami zarządzania konfliktem
4. Podstawy diagnozy i terapii psychopedagogicznej
5. Dobrostan psychiczny – zdrowie a choroba
6. Terapia w promocji zdrowia psychicznego i pomocy emocjonalnej
7. Trening uważności – mindfulness i autogenny
8. Teoretyczne podstawy psychopatologii zaburzeń
9. Podstawy psychologii klinicznej i zdrowia
10. Trening radzenia sobie z emocjami i stresem
11. Psychologiczne podstawy wsparcia społecznego w budowaniu adekwatnej samooceny
12. Praktyczne zastosowanie terapii poznawczo-behawioralnej w pomocy emocjonalnej
13. Nowoczesne metody terapeutyczno – rehabilitacyjne w pracy z osobami z zaburzeniami
14. Psychologia opieki nad starszymi i niepełnosprawnymi
15. Narzędzia, techniki, umiejętności coachingowe w pracy z pacjentem
16. Metodyka pracy z dzieckiem chorym i niepełnosprawnym
17. Podstawy psychoonkologii z elementami terapii wspierającej i Simontona

Dokumenty rekrutacyjne prześlij na e-mail: studia@edusfera.edu.pl
[contact-form-7 404 "Not Found"]