Organizacja i zarządzanie oświatą (CH)

ADRESACI:
Studia prowadzone są przez Collegium Humanum – Szkołę Główną Menedżerską w Warszawie.
Adresatami studiów są osoby zajmujące się problematyką oświatową w jednostkach samorządu terytorialnego oraz osoby, które zamierzają startować na stanowisko dyrektora w oświacie.
Studia mogą podjąć osoby, które uzyskały tytuł magistra, licencjata lub inżyniera na dowolnym kierunku studiów.
CZAS TRWANIA:
Studia trwają dwa semestry – 260 godzin zajęć (w tym praktyka pedagogiczna)
CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:  

3 900 zł (lub 3 raty po 1 450 zł lub 10 rat po 450 zł) + 100 zł opłata rekrutacyjna

METODA ZAJĘĆ:

Studia eksternistyczne wspomagane kształceniem on-line.

ZAKRES TEMATYCZNY:

System edukacyjny i polityka oświatowa w Polsce i UE
Psychologiczne podstawy organizacji i zarządzania
Socjologia edukacji
Prawo oświatowe
Szkoła jako instytucja edukacyjna
Planowanie pracy i zarządzanie placówką oświatową
Nadzór pedagogiczny i zarządzanie jakością kształcenia
Zarządzanie finansami publicznymi
Zamówienia publiczne w oświacie
Oświatowe zadania samorządu
Kierowanie rozwojem pracowników. Systemy motywacyjne
Komunikacja społeczna
Rozwój organizacyjny placówki oświatowej
Kierowanie zmianą
System oceniania w oświacie
Profilaktyka i wychowanie w szkole
Informatyka w zarządzaniu jednostkami systemu oświaty
Emisja głosu

Praktyka

    Poproś o dokumenty rekrutacyjne