Dysleksja – diagnoza i terapia (WSHE)

ADRESACI:

Studia adresowane są do nauczycieli z wyższym wykształceniem pedagogicznym.
Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności przydatne do pracy diagnostyczno-terapeutycznej z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

CZAS TRWANIA:
Studia trwają dwa semestry – 250 godzin zajęć
CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:  

3 150 zł (lub 3 raty po 1 100 zł lub 10 rat po 340 zł) + 100 zł opłata rekrutacyjna

METODA ZAJĘĆ:

Studia doskonalące w 100% online – praca na Platformie edukacyjnej Uczelni (w dowolnym dla Słuchacza czasie) wspomagana systemem wideokonferencji (możliwość bezpośredniego kontaktu z wykładowcą).

ZAKRES TEMATYCZNY:
  • Psychologiczne podstawy dysleksji rozwojowej
  • Teoretyczne podstawy specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu
  • Medyczne podstawy dysleksji rozwojowej
  • Ryzyko dysleksji – rozpoznanie i wczesna pomoc
  • Diagnoza dysleksji rozwojowej
  • Metodyka pracy korekcyjno-kompensacyjnej z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu (klasy zintegrowane, w starszym wieku szkolnym)
  • Metody stosowane w terapii ucznia z dysleksją rozwojową
  • Podstawy prawne opieki nad uczniem dyslektycznym. Ocenianie. Klasyfikowanie. Promowanie.
  • Związek zaburzeń mowy z dysleksją rozwojową
  • Etyka zawodu nauczyciela

Poproś o dokumenty rekrutacyjne