Zarządzanie zasobami ludzkimi (CH)

ADRESACI:
Studia prowadzone są przez Collegium Humanum – Szkołę Główną Menedżerską z siedzibą w Warszawie.

Studia adresowane są zarówno do kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwie, m.in.: menedżerów, właścicieli firm, pracowników działów personalnych, jak i doradców personalnych, psychologów pracy oraz wszystkich tych, którzy chcą zdobyć umiejętności z zakresu zarządzania personelem.

CZAS TRWANIA:
Studia trwają dwa semestry – 205 godzin zajęć
CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:
 

3 900 zł (lub 2 raty po 2 175 zł lub 4 raty po 1 125 zł) + 100 zł opłata rekrutacyjna

METODA ZAJĘĆ:

Studia eksternistyczne wspomagane kształceniem on-line.
Wykładowcy udostępniają dla słuchaczy materiały dydaktyczne i określają zadania do wykonania.
Do zajęć wystarczy Internet, komputer lub tablet.

ZAKRES TEMATYCZNY:

Prawne aspekty w zarządzaniu zasobami ludzkimi /prawne aspekty zatrudnienia, podstawy prawa pracy, ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i emerytalne w Polsce/
Zarządzanie zasobami ludzkimi w systemie zarządzania przedsiębiorstwem /nowoczesne podejście do zarządzania zasobami ludzkimi, projektowanie strategii zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzanie zasobami ludzkimi a efektywność organizacji/”
Organizacja i funkcjonowanie komórki personalnej
Planowanie zatrudnienia
Rekrutacja i selekcja pracowników
Zarządzanie kompetencjami – ocena i rozwój pracowników
Systemy wynagrodzeń i systemy motywacyjne
Kompetencje osoby zarządzającej (kompetencje menadżera)
Audyt personalny
Coaching i mentoring
Psychologia decyzji kadrowych
Etyka w procesie kadrowym
Zarządzanie zmianą w organizacji
Komunikacja interpersonalna – interakcje społeczne
Budowanie i rozwój zespołu
Negocjacje i zarządzanie konfliktem
Public Relations

    Poproś o dokumenty rekrutacyjne