SURDOPEDAGOGIKA i TYFLOPEDAGOGIKA

ADRESACI:

Studia adresowane są do nauczycieli z wyższym wykształceniem pedagogicznym.
Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności przydatną do pracy z uczniem z dysfunkcją wzroku lub słuchu.
Absolwenci uzyskają kwalifikacje:
– w zakresie tyflopedagogiki – edukacji i rehabilitacji uczniów słabowidzących i niewidomych – do pracy w szkołach, placówkach, ośrodkach specjalistycznych,
– w zakresie surdopedagogiki – rehabilitacji osób niesłyszących (głuchych) i niedosłyszących (słabosłyszących) – do pracy w szkołach, placówkach, ośrodkach specjalistycznych.

CZAS TRWANIA:
Studia trwają trzy semestry – 565 godzin zajęć + praktyka pedagogiczna 120 godz.+120 godz.
CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:  

4 500 zł (lub 3 raty po 1 600 zł lub 10 rat po 500 zł) + 100 zł opłata rekrutacyjna

METODA ZAJĘĆ:
Studia w 100% w systemie on-line prowadzone są z wykorzystaniem Uczelnianej platformy edukacyjnej.
Wykładowcy udostępniają dla słuchaczy materiały dydaktyczne i określają zadania do wykonania.
Słuchacz sam decyduje kiedy rozwiąże zadanie i prześle wykładowcy.
Można uczestniczyć w zajęciach z dowolnego miejsca na świecie, wykorzystując komputer, tablet lub smartfon.
ZAKRES TEMATYCZNY:

Dydaktyka specjalna
Anatomia , fizjologia, patologia narządu wzroku
Anatomia , fizjologia, patologia narządu słuchu
Metodyka nauczania i wychowania osób niewidzących i słabowidzących
Metodyka nauczania i wychowania dzieci niesłyszących i słabosłyszących
Tyflopedagogika
Surdopedagogika
Rewalidacja dzieci z inwalidztwem wzroku
Rewalidacja dzieci z inwalidztwem słuchu
Psychologiczne podstawy rewalidacji osób niewidomych i słabowidzących
Psychologiczne podstawy rewalidacji dzieci niesłyszących i słabosłyszących
Brailowskie metody porozumiewania się
Wspólpraca z rodziną w procesie rehabilitacji
Surdologopedia z fonetyką
Metodyka rewalidacji indywidualnej i reedukacji dzieci z wadą wzroku i słuchu.
Rehabilitacja osób z implantem ślimakowym
Wychowanie słuchowe
Rewalidacja osób niesłyszących i słabosłyszących

Poproś o dokumenty rekrutacyjne