NAUCZYCIEL PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ADRESACI:

Studia adresowane są do absolwentów wyższych uczelni z przygotowaniem pedagogicznym. Studia przygotowują i dają uprawnienia do nauczania przedsiębiorczości.

CZAS TRWANIA:
Studia trwają trzy semestry – 350 godzin zajęć
CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:  

3 150 zł (lub 3 raty po 1 100 zł lub 10 rat po 340 zł) + 100 zł opłata rekrutacyjna

METODA ZAJĘĆ:

Studia eksternistyczne wspomagane kształceniem on-line.
Wykładowcy udostępniają dla słuchaczy materiały dydaktyczne i określają zadania do wykonania.
Do zajęć wystarczy Internet, komputer lub tablet.

ZAKRES TEMATYCZNY:
 • Podstawa programowa i programy nauczania przedmiotu: podstawy przedsiębiorczości
 • Wykorzystanie technologii informacyjnych do realizacji kształcenia w zakresie podstaw przedsiębiorczości
 • Zadania SzOK-ów w realizacji tematyki przedsiębiorczości
 • Warsztat komunikacji interpersonalnej
 • Psychologia decyzji zawodowych
 • Warsztat asertywności i negocjacji
 • Prezentacja i autoprezentacja
 • Zarządzanie własną karierą
 • Społeczno-ekonomiczne funkcje reklamy
 • Projektowanie kampanii reklamowych własnej firmy
 • Rynkowe mechanizmy funkcjonowania gospodarki
 • Rynek i gospodarka rynkowa w kontekście podstawy programowej przedsiębiorczości
 • Elementy teorii konkurencji
 • Rynek pracy w Polsce i UE
 • Pasywne i aktywne narzędzia polityki rynku pracy
 • Metody rekrutacji i selekcji pracowników
 • Nowoczesne zarządzanie kapitałem ludzkim
 • Elementy prawa konsumenckiego i prawa pracy
 • Trendy gospodarcze
 • Analiza porównawcza gospodarki polskiej i światowej
 • Procesy integracyjne w Europie
 • Elementy makroekonomii
 • Bankowość centralna
 • Funkcjonowanie instytucji finansowych w Polsce i na świecie
 • Finanse osobiste
 • System emerytalny w Polsce
 • Własne inwestycje i oszczędzanie
 • Małe i średnie przedsiębiorstwo w gospodarce
 • Podstawy marketingu
 • Podstawy rachunkowości i analizy finansowej w przedsiębiorstwie
 • Organizacja własnej działalności gospodarczej
 • Etyka działalności gospodarczej
 • Emisja i higiena głosu
 • Praktyki

Poproś o dokumenty rekrutacyjne