LOGOPEDIA – 4 semestry

ADRESACI:

Studia adresowane są do nauczycieli z wyższym wykształceniem pedagogicznym.
Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności nadające pełne uprawnienia do wykonywania zawodu logopedy (praca z dziećmi i dorosłymi).

CZAS TRWANIA:
Studia trwają cztery semestry – 620 godzin zajęć
CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:  

4 500 zł (możliwość rozłożenia płatności na raty)

METODA ZAJĘĆ:
Studia w 100% w systemie on-line prowadzone są z wykorzystaniem Uczelnianej platformy edukacyjnej.
Wykładowcy udostępniają dla słuchaczy materiały dydaktyczne i określają zadania do wykonania.
Słuchacz sam decyduje kiedy rozwiąże zadanie i prześle wykładowcy.
Można uczestniczyć w zajęciach z dowolnego miejsca na świecie, wykorzystując komputer, tablet lub smartfon.
ZAKRES TEMATYCZNY:

podczas studiów poruszane będą miedzy innymi zagadnienia

1. Wybrane zagadnienia z anatomii, fizjologii i patologii człowieka
2. Współczesne metody badania narządu słuchu
3. Mózgowe mechanizmy mowy
4. Fonetyka i fonologia
5. Nauka o języku, wybrane zagadnienia
6. Emisja głosu
7. Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej z uwzględnieniem etapów rozwoju mowy
8. Metody terapii pedagogicznej wykorzystywane w logopedii
9. Diagnoza logopedyczna
10. Wczesne wspomaganie rozwoju językowego dziecka
11. Anatomia i fizjologia narządu głosu i słuchu
12. Terapia zaburzeń mowy
13. Zaburzenia mowy u dzieci z uszkodzonym CUN i komunikacja alternatywna
14. Terapia trudności w czytaniu i pisaniu
15. Organizacja procesu terapeutycznego
16. Logorytmika
17. Wspomaganie oddziaływań logopedycznych z wykorzystaniem technologii informacyjnej
18. Etyka zawodu nauczyciela w świetle nauk Jana Pawła II
19. Zaburzenia mowy dzieci niedosłyszących i głuchych – diagnoza i terapia
20. Podstawy neuropsychologii i psychopatologii
21. Zaburzenia mowy u dorosłych – afazja, dysartria
22. Niepłynność mowy w aspekcie logopedycznym
23. Niepłynność mowy w aspekcie psychologicznym
24. Pedagogika specjalna
25. Praktyka

Poproś o dokumenty rekrutacyjne