NAUCZYCIEL MATEMATYKI (CH SGM)

ADRESACI:

Studia pod opieką merytoryczną COLLEGIUM HUMANUM – Szkoła Główna Menedżerska.
Studia adresowane są do absolwentów wyższych uczelni z przygotowaniem pedagogicznym.
Studia nadają kwalifikacje do nauczania matematyki w szkołach podstawowych i szkołach średnich.

CZAS TRWANIA:
Studia trwają trzy semestry – 350 godzin zajęć
CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:  

czesne: 3 900 zł (lub 3 raty po 1 450 zł lub 10 rat po 450 zł)
opłata rekrutacyjna: 100 zł

METODA ZAJĘĆ:
Studia w 100% w systemie on-line prowadzone są z wykorzystaniem Uczelnianej platformy edukacyjnej.
Wykładowcy udostępniają dla słuchaczy materiały dydaktyczne i określają zadania do wykonania. Słuchacz sam decyduje kiedy rozwiąże zadanie i prześle wykładowcy.
Można uczestniczyć w zajęciach z dowolnego miejsca na świecie, wykorzystując komputer, tablet lub smartfon.
ZAKRES TEMATYCZNY:

Analiza matematyczna
Logika
Geometria z elementami dydaktyki
Formy i środki aktywizacji ucznia w procesie kształcenia matematycznego
Kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa z elementami dydaktyki
Technologie informacyjne i nowoczesne media w nauczaniu matematyki
Arytmetyka i algebra z elementami dydaktyki
Metodyka matematyki
Kryteria doboru treści nauczania, układ treści nauczania. Budowa i zawartość podstawy programowej z matematyki na poszczególnych etapach edukacyjnych
Dydaktyka matematyki
Projektowanie, planowanie, realizacja i ewaluacja pracy dydaktyczno-wychowawczej
Emisja głosu
Praktyka pedagogiczna – 60 godzin

Poproś o dokumenty rekrutacyjne

Dodaj komentarz