NAUCZYCIEL INFORMATYKI (CH SGM)

ADRESACI:
Studia pod opieką merytoryczną COLLEGIUM HUMANUM – Szkoła Główna Menedżerska.
Studia adresowane są do absolwentów wyższych uczelni z przygotowaniem pedagogicznym.
Słuchaczem może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie magisterskie, licencjackie lub inżynierskie  oraz uprawnienia pedagogiczne do nauczania w szkołach.
Studia nadają kwalifikacje do nauczania informatyki i zajęć komputerowych w szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych.
CZAS TRWANIA:
Studia trwają trzy semestry – 400 godzin zajęć
CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:  

czesne: 3 900 zł (lub 3 raty po 1 145 zł lub 10 rat po 450 zł)
opłata rekrutacyjna: 100 zł

METODA ZAJĘĆ:
Studia w 100% w systemie on-line prowadzone są z wykorzystaniem Uczelnianej platformy edukacyjnej.
Wykładowcy udostępniają dla słuchaczy materiały dydaktyczne i określają zadania do wykonania. Słuchacz sam decyduje kiedy rozwiąże zadanie i prześle wykładowcy.
Można uczestniczyć w zajęciach z dowolnego miejsca na świecie, wykorzystując komputer, tablet lub smartfon.
ZAKRES TEMATYCZNY:

Programy użytkowe
Bezpieczeństwo w środowisku technicznym i ruchu drogowym
Budowa stron internetowych
Projektowanie, planowanie, realizacja i ewaluacja pracy dydaktyczno-wychowawczej
Elementy grafiki komputerowej
Komunikatory, systemy wideokonferencyjne i portale społecznościowe
Metodyka informatyki
Dydaktyka informatyki
Metody edukacji interaktywnej
Bazy danych
Nowoczesne technologie informacyjne
Podstawy programowania
Praca metodą projektu
Ochrona danych i praw własności intelektualnej
Projektowanie komputacyjne
Sieci komputerowe i aplikacje sieciowe
Systemy operacyjne
Praktyka pedagogiczna – 60 godzin

Poproś o dokumenty rekrutacyjne

Dodaj komentarz