NAUCZYCIEL CHEMII

ADRESACI:
Słuchaczem może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie magisterskie, licencjackie lub inżynierskie oraz uprawnienia pedagogiczne do nauczania w szkołach.
Studia nadają kwalifikacje do nauczania CHEMII we wszystkich typach szkół.
CZAS TRWANIA:
Studia trwają trzy semestry – 435 godzin zajęć
CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:  

3 150 zł (lub 3 raty po 1 100 zł lub 10 rat po 340 zł) + 100 zł opłata rekrutacyjna

METODA ZAJĘĆ:

Studia eksternistyczne wspomagane kształceniem on-line.
Wykładowcy udostępniają dla słuchaczy materiały dydaktyczne i określają zadania do wykonania.
Do zajęć wystarczy Internet, komputer lub tablet.

ZAKRES TEMATYCZNY:

Podstawy chemii środowiska
Chemia organiczna z elementami biochemii
Metody edukacji interaktywnej
Chemia analityczna
Chemia kwantowa
Chemia nieorganiczna
Podstawy chemii
Projektowanie, planowanie, realizacja i ewaluacja pracy dydaktyczno-wychowawczej
Fizyka
Organizacja pracowni chemicznej i zarządzanie chemikaliami
Matematyka
Biologia
Metodyka nauczania chemii
Technologia chemiczna
ICT w nauczaniu chemii
Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy
Praktyka pedagogiczna

Poproś o dokumenty rekrutacyjne

Dodaj komentarz