BIBLIOTEKOZNAWSTWO i INFORMACJA NAUKOWA

ADRESACI:

Studia przeznaczone są dla absolwentów wszystkich kierunków studiów wyższych z przygotowaniem pedagogicznym planujących podjęcie pracy w bibliotekach publicznych, szkolnych i pedagogicznych.

CZAS TRWANIA:
Studia trwają trzy semestry – 350 godzin zajęć
CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW:  

3 150 zł (lub 3 raty po 1 100 zł lub 10 rat po 340 zł) + 100 zł opłata rekrutacyjna

METODA ZAJĘĆ:

Studia eksternistyczne wspomagane kształceniem on-line.
Wykładowcy udostępniają dla słuchaczy materiały dydaktyczne i określają zadania do wykonania.
Do zajęć wystarczy Internet, komputer lub tablet.

ZAKRES TEMATYCZNY:

Bibliotekoznawstwo
Lektologia /współczesna wiedza o czytelnictwie/
Organizacja i zarządzanie biblioteką i systemami informacji
Metodyka pracy w bibliotece szkolnej i pedagogicznej
Bibliotekarstwo
Opracowywanie zbiorów
Techniki informatyczne
Metodyka pracy z czytelnikiem i użytkownikiem informacji
Praca bibliotek szkolnych i pedagogicznych
Teoria i historia książki
Wybrane problemy czytelnicze
Informacja naukowa
Literatura dla dzieci i młodzieży
Metodyka bibliografii
Dydaktyka ogólna
Edytorstwo
Warsztat pracy nauczyciela-bibliotekarza
Technika pracy umysłowej
System informacji oświatowej i pedagogicznej
Media w edukacji i dydaktyce
Praktyka biblioteczna

Poproś o dokumenty rekrutacyjne

Dodaj komentarz